Càtedra Abertis – Pontifícia Universitat Catòlica de Xile

La Pontifícia Universitat Catòlica de Xile va ser fundada al 1888 amb l’objecte de ser una institució que integrés la excel·lència acadèmica i una formació inspirada en la doctrina cristiana. Tot i els canvis en la societat, la Universitat ha aspirat a aconseguir una educació sòlida, arrelada a la ciència, les arts, les humanitats i la moral catòlica. Amb la intenció, de que tos els que han estudiat i estudiïn allà estiguin no tan sols científica i tècnicament capacitats, si no que també s’obrin a les diferents dimensions humanes, a les responsabilitats socials i personals que planteja el desenvolupament integral de la societat.

La Càtedra Abertis-Xile s’ubica a l’Escola d’Enginyeria que és reconeguda com una de les millors institucions acadèmiques i d’investigació de la regió. Amb més de 120 anys d’història, prepara a futurs professionals per que desenvolupin tasques científiques, com a innovadors, emprenedors o com a professionals destacats en l’ampli camp de l’enginyeria i així esdevinguin agents positius del canvi i mobilitat social del país.