Universitat

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències.

Els principis que regeixen els projectes de recerca de la UPC són la llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, sostenibilitat, eficiència, transparència i responsabilitat social.

L’activitat dels seus campus i centres fan de la UPC punt de referencia. Donant prioritat a la recerca bàsica i aplicada i en transferir tecnologia i coneixement a la societat.

Com a membre líder de xarxes d’excel·lència, la UPC manté una relació privilegiada amb institucions i entitats científiques i educatives d’arreu del món, i això la situa en una posició d’avantatge per a la captació de talent internacional.