Director

robusteLa Càtedra Abertis-UPC està dirigida per Francesc Robusté, catedràtic de Transport de la UPC, i té la seu a l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la mateixa universitat.

Curriculum Vitae de Francesc Robusté Anton