Premi Abertis

Cada una de les Càtedres Abertis sobre Gestió d’Infraestructures del Transport convoca anualment el Premi Abertis, que premia a les millores tesis doctorals de les universitats del país d’origen de cada càtedra. El Premi Abertis és el preàmbul de Premi Internacional de la Càtedra Abertis, també sobre Gestió d’Infraestructures del Transport.

Els guanyadors de cada edició nacional, passen a participar en el Premi Internacional, obtenint d’aquest últim els guanyadors absoluts dels diferents països participants.